Live

Kushtet e përdorimit

Parimet e përgjithshme

Qasja dhe përdorimi i kësaj faqeje, produkteve dhe shërbimeve që janë në dispozicion nëpërmjet kësaj faqe internet, i nënshtrohen termave, kushteve dhe njoftimeve të mëposhtme. Duke përdorur këtë faqe dhe shërbimet që ajo ofron, ju jeni duke rënë dakord për të gjitha Kushtet e Shërbimit, aktuale dhe që mund të ndryshohen nga ne kohë pas kohe. Ju do të njoftoheni paraprakisht për të gjitha ndryshimet e bëra në Kushtet e Shërbimit. Qasja në këtë faqe interneti është e lejuar në baza të përkohshme, dhe ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr ose ndryshuar Shërbimet. Ne nuk do të jemi përgjegjës në qoftë se për ndonjë arsye, përtej kontrollit tonë, kjo faqe interneti nuk është në dispozicion në çdo kohë apo për çdo periudhë. Kohë pas kohe ne mund të kufizojmë qasjen në disa ose të gjitha pjesët e kësaj faqeje interneti.

Privatësia

Politika jonë mbi privatësinë, e cila është në pajtim me legjislacionin ne fuqi  përcakton se si ne do t’i mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale. Ju lusim që të lexoni me kujdes “Politikat e privatësisë” para se të përdorni faqen tonë të internetit.

Ndalesat

Ju nuk duhet ta keqpërdorni këtë faqe interneti. Ju nuk do të: shkelni të drejtën e privatësisë të askujt të kryeni apo nxitni vepër penale, transmetoni apo shpërndani virus, trojan, wormë nuk mund të hakoni asnjë aspekt të Shërbimit të përpiqeni të ndikoni në preformancën ose funksionalitetin e ndonjë pajisje kompjuteri të qasur nga kjo faqe interneti. Në çdo rast të shkeljes së këtyre dispozitave Kosova.Live do të raportojë tek autoritetet përkatëse të zbatimit të ligjit dhe do të zbulojë identitetin tuaj.

Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëme të shkaktuara nga ndonjë sulm mohim-shërbimi, viruset apo materiale tjera të dëmshme, që mund të infektojnë pajisjet tuaja kompjuterike, programet kompjuterike, të dhënat apo materiale tjera të përdoruesit, për shkak të përdorimit të kësaj faqe interneti ose shkarkimit tuaj të ndonjë materiali nga kjo faqe interneti.

Pronësia Intelektuale

Kjo faqe kontrollohet dhe menaxhohet nga Kosova.Live. Të gjitha materialet, përfshirë fotografitë, janë të mbrojtura me te drejtën ne pajtim me legjislacioni  ne fuqi. Dhe për to Kosova.live mban të drejtat e rezervuara. Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren për qëllime komerciale. Ndalohet kopjimi, riprodhimi, publikimi i paautorizuar qoftë origjinal apo i modifikuar në çfarëdo mënyre, pa lejen paraprake të Kosova.Live. Shfrytëzimi i materialeve nga ndonjë faqe interneti a medium tjetër pa lejen e Grupit Kosova.Live, është shkelje e të drejtave të autorit dhe të pronës intelektuale sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Zona e përdoruesve

Kosova.Live mbanë të drejtën e mbylljes të çdo llogarie nëse nuk i përmbahet rregullave të përdorimit.

Përgjegjësitë

Ju jeni përgjegjës për llogarinë tuaj dhe duhet të siguroheni që informatat e dhëna nga ju të jenë të sakta.

Ndryshimet

Kosova.Live rezervon të drejtën që pa ndonjë lajmërim të bëjë ndryshimin, largimin e ndonjë produkti, shërbimi apo faqeje të kësaj faqeje interneti

Ligji në fuqi

Këto kushte duhet të interpretohen në përputhje me Legjislacionin e Republikës së Kosovës. Në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje ose pretendimi lidhur me këto terma dhe kushte, mosmarrëveshja ose pretendimi do t’i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave kompetente të Kosovës.