Live

Policia nesër shkatërron armët ilegale të konfiskuara

16:16 / 19 Shtator 2023

Nga Kosova Live

Policia e Republikës së Kosovës, në kuadër të fushëveprimtarisë së saj në zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e qetësisë dhe sigurisë në përgjithësi, zbaton edhe strategji shtetërore dhe rajonale (Udhërrëfyesi rajonal për kontroll të AVL-ve) që kanë të bëjnë me kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe eksplozivëve.

Në baza vjetore, Policia e Republikës së Kosovës konfiskon mesatarisht rreth 1,500 armë të llojeve të ndryshme, municion të kalibrave të ndryshëm si dhe mjete të ndryshme plasëse, duke përfshirë edhe eksplozivët artizanalë.

Me vendim të gjykatës, është lejuar shkatërrimi i armëve të llojeve të ndryshme të cilat janë konfiskuar në raste të ndryshme penale dhe për të cilat kanë përfunduar të gjitha procedurat gjyqësore.

Policia e Kosovës, më datën 20 shtator 2023, do të organizojë aktivitetin e shkatërrimit të armëve. Ky aktivitet mbështetet nga Bashkimi Evropian si dhe përmes mbështetjes nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë- Programit të Kosovës për Siguri  (KSSP) si dhe SEESAC, ku pritet të marrin pjesë personalitete të larta nga Ministra e Punëve të Brendshme, UNDP-ja, BE-ja dhe Policia e Kosovës.

Shpërndaje në

U Kopjua