Live

Zvicër: Këshilli Federal dëshiron të lehtësojë barrën mbi infermierët, më pak orë pune

09:44 / 09 Maj 2024

Nga Kosova Live

Ministrja e Brendshme, Elisabeth Baume-Schneider, prezantoi të mërkurën ligjin e ri federal për kushtet e punës në infermieri. Këshilli Federal po planifikon gjithashtu një ofensivë trajnimi për të rekrutuar staf të ri infermieror.

Në mbledhjen e sotme, Këshilli Federal dërgoi për konsultim një projektligj të ri federal për kushtet e punës në infermieri (BGAP). Qëllimi është përmirësimi i kushteve të punës në infermieri dhe reduktimi i largimeve të hershme nga karriera, shkruan albinfo.ch.

Nga 1 korriku, qeveria federale, së bashku me kantonet, do të nisë gjithashtu një ofensivë të gjerë trajnimi për të rritur numrin e specialistëve të infermierisë. Në fund të vitit 2021 zviceranët pranuan iniciativën e kujdesit – kështu që tani pjesët qendrore të saj do të zbatohen.

Ka një mungesë të madhe të personelit në sektorin e infermierisë për disa kohë – nevoja për kujdes profesional infermieror vetëm do të rritet në vitet e ardhshme, sipas Këshillit Federal. Prandaj, duhet të trajnohen më shumë profesionistë dhe të përmirësohen kushtet e punës në mënyrë që ata të qëndrojnë në punët e tyre më gjatë.

Ofensiva përbëhet nga tri pjesë:

Së pari, institucionet shëndetësore si spitalet, shtëpitë e të moshuarve dhe organizatat Spitex që ofrojnë pozicione praktike trajnimi për specialistët e infermierisë marrin mbështetje financiare nga kantonet.

Së dyti, kantonet gjithashtu mund të ofrojnë mbështetje financiare për njerëzit që përfundojnë trajnimin e infermierisë në një kolegj teknik ose kolegj më të lartë teknik.

Së treti, këto universitete marrin subvencione për të krijuar vende shtesë trajnimi. Baza për këtë është një ligj i ri për mbështetjen e trajnimit të infermierisë, i cili hyn në fuqi më 1 korrik. Kantonet mund të aplikojnë për kontribute federale për një periudhë të kufizuar prej tetë vjetësh – qeveria federale mbulon maksimumi gjysmën e shpenzimeve të kantoneve. Tetë miliardë janë buxhetuar për qeverinë federale dhe kantonet gjatë kësaj kohe.

Nga 1 korriku, profesionistët e infermierisë do të mund të faturojnë sigurimet shoqërore për shërbime të caktuara pa urdhër të mjekut – si shërbimet për sqarim, këshillim dhe koordinim si dhe kujdes bazë. Kjo synon të përmbushë një tjetër shqetësim të nismës së kujdesit.

Faza e dytë: Ligji i ri federal për kushtet e punës në infermieri

BGAP-i i ri parashikon që kushtet e punës do të përmirësohen dhe standardizohen. Për shembull, listat duhet të shpallen shumë përpara – të paktën katër javë përpara. Kjo mund të rrisë planifikimin dhe të përmirësojë përputhshmërinë e jetës private dhe profesionale. Rregullimet afatshkurtra duhet të jenë ende të mundshme, por më pas duhet të kompensohen me kohë ose kompensim financiar. Përveç kësaj, orët maksimale javore të punës do të reduktohen nga 50 në 45 orë dhe orët normale javore të punës tani do të jenë midis 38 dhe 42 orë.

Detyrimi për të negociuar kontrata kolektive të punës

Për shkak se ligji i ri mund të trajtojë në mënyrë specifike vetëm pikat individuale, punëdhënësit, partnerët socialë dhe kantonet janë gjithashtu të pyetur: Prandaj partnerët socialë duhet të detyrohen të negociojnë marrëveshjet kolektive të punës (GAV) dhe të fillojnë diskutimet për përmirësimin e kushteve të punës.

Për këtë, Këshilli Federal dërgon dy variante për konsultim: Varianti 1 përcakton se duhet të lejohet devijimi nga kërkesat e ligjit të ri federal në një CBA – Këshilli Federal preferon këtë variant. Ky nuk është rasti me variantin e dytë; specifikimet nuk duhet të tejkalohen.

Nëse masat kanë një efekt do të matet nga monitorimi kombëtar i personelit infermieror nga mesi i vitit 2024./20minuten

Shpërndaje në

U Kopjua