Live

S’ka kuorum në Komision, ministri Krasniqi nuk raporton para deputetëve

10:43 / 19 Shtator 2023

Nga Kosova Live

Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi ka dështuar që të raportojë në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike.

Kjo për shkak të mungesës së kuorumit.

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 25.7.2023;
  3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit lokal, për vitin 2022. I ftuar: z.Elbert Krasniqi- Ministër i MAPL-së;
  4. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë për vitin 2022. Të ftuar: Bordi i ZRRE-së;
  5. Shqyrtimi i Raportit të Punës së Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike, për sesionin pranveror 2023;
  6. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike, për sesionin vjeshtor 2023;
  7. Të ndryshme.

Shpërndaje në

U Kopjua