Live

Universiteti i Oksfordit shpall fjalën e vitit

15:10 / 05 Dhjetor 2023

Nga Kosova Live

Universiteti i Oksfordit emëroi “Rizz” si fjalën e vitit për shkak të popullaritetit të termit që Gjenerata Z përdor për të përshkruar aftësinë e dikujt për të tërhequr, joshur dhe bërë për vete të tjerët.

“Rizz” fitoi vendin e parë në një listë të ngushtë që përfshinte fjalët “Swifty”, një term që tregon që je një fanse e këngëtares Taylor Swift, “situationship” që tregon një marrëdhënie të rastësishme romantike ose seksuale dhe “prompt”, d.m.th., udhëzimet që rregullojnë programet e inteligjencës artificiale.

“Rizz është një emër bisedor, i përcaktuar si stil, hijeshi ose aftësi për të tërhequr. Etimologjikisht, termi besohet të jetë një formë e shkurtuar e fjalës karizëm, marrë nga pjesa e mesme e fjalës, e cila është një model i pazakontë fjalëformimi Rizz mund të përdoret gjithashtu si folje dhe kjo shtrirje në pjesë të tjera të të folurit tregon se fjala po bëhet më e spikatur në gjuhë“, sipas faqes së internetit të Oxford University Press.

Fjala fituese zgjidhet çdo vit nga ekspertë që punojnë me botuesit e Oxford English Dictionary nga katër finalistët e zgjedhur nga publiku me votim.

“Ekspertët tanë të gjuhës zgjodhën ‘rizz’ si një shembull interesant se si gjuha mund të formohet, formësohet dhe përdoret në komunitete përpara se të përhapet në shoqëri. Kjo flet për mënyrën se si brezat e rinj tani kanë hapësirën, në internet ose të gjallë, për të përvetësuar dhe përcaktuar gjuhën që ata përdorni”, thuhet në faqen e internetit.

Njoftimi shton se Gjenerata Z po ndikon gjithnjë e më shumë në shoqëri me dallimet e saj në perspektivë dhe stil jetese, gjë që reflektohet edhe në gjuhë.

Shpërndaje në

U Kopjua